Welkom bij Profondo Carstyle

ProfShop, uw online bestelportaal

Snel en veilig online bestellen in onze ProfShop
Alle produkten zijn beschikbaar op onze online webshop (ProfShop). ProfShop is speciaal gemaakt voor de automotive tussenhandel om snel en overzichtelijk de produkten van Profondo te bestellen. Prijzen, kortingen en levertijden zijn direct inzichtelijk, waardoor de eindconsument direct betrouwbaar kan worden ingelicht.

In de ProfShop zijn alle artikelgroepen te vinden die Profondo levert, zoals: autostoelhoezen, kofferbakmatten, rubbermatten en overige automaterialen. Ook is het mogelijk om exact op autotype te zoeken en alle voor dat type voertuig geschikte produkten te zien, waardoor het mogelijk is om bijpassende artikelen aan te prijzen aan de eindconsument.

ProfShop inlogcode aanvragen?

Om ook snel gebruik te kunnen maken van onze webshop vragen wij u om tijdens werkdagen even telefonisch contact met ons op te nemen en kunnen dan direct een account voor u aanmaken.

U kunt ons eenvoudig bereiken op: 0168 - 323 745

 

Specialist in het produceren van pasvorm automatten en stoelhoezen

Ten behoeve van de fabricage van onze producten beschikken wij over een zeer grote hoeveelheid geautomatiseerde snijpatronen waarmee wij onze producten (computergestuurd) produceren. Wij leveren voor nagenoeg alle merken, bouwjaren en voertuigtypen pasvorm automatten en stoelhoezen. Onderdeel van ons pasvorm automatten-gamma is tevens: pasvorm laadvloeren, kofferbakmatten en truckmatten.

Door de vele varianten, kwaliteiten en kleuren waaruit u kunt kiezen, is Profondo Carstyle uw complete leverancier van pasvorm automatten en stoelhoezen. Profondo Carstyle levert alleen aan toeleveringsbedrijven in de Automotive sector en niet aan particulieren.

Bedrijfsprofiel

Profondo is sinds meer dan 35 jaar toeleverancier van vele autodealerbedrijven, de automaterialenhandel, occasiondealers en overige partijen in de automobielbranche. Ons produktaanbod is gedurende de jaren steeds verder uitgebreid met ondere andere: pasvorm stoelhoezen, rubber schaalmatten, kofferbakmatten en een aanzienlijk aantal universele artikelen. Alle artikelen zijn zorgvuldig gekozen op kwaliteit en betrouwbaarheid. Profondo levert dan ook overwegend artikelen die onderworpen zijn aan uitgebreide veiligheidstests en voorzien van o.a. TUV veiligheids- cq. kwaliteitscertificering.

Profondo is uniek in het leveren van maatwerkprodukten voor de bescherming van het interieur van de auto in een volledig dekkend autogamma. Voor de tussenhandel biedt Profondo dan ook een volledig verkoopconcept waarbij deze de eindconsument altijd een maatprodukt of semi-maatprodukt kan aanbieden. Met andere woorden er behoeft nooit nee verkocht te worden; er kan altijd aan de klantvraag worden voldaan. Deze produkten kunnen snel en overzichtelijk besteld worden via onze ProfShop (Webshop voor professionals) en wordt betrouwbaar, conform aangegeven levertijden, geleverd. Bijna alle produkten die Profondo aanbiedt worden direct uit voorraad geleverd danwel middels eigen produktie gefabriceerd.

Profondo Webshop login

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:wachtwoord vergeten?

Contact

PROFONDO CARSTYLE
Wagenmakerij 4
4762 AV Zevenbergen
Nederland

Tel: : +31(0)168-323745
Fax : +31(0)168-323749
email : info@profondo.nl

Download onze folders